Про нас

Центр досліджень права Східної Європи та Центральної Азії

Центр Досліджень Права Східної Європи і Центральної Азії заснований в 2016 році, є організаційною одиницею факультету права і адміністрації Варшавського університету. Предметом праці Центру є широкий спектр досліджень в області права і державного устрою країн пострадянського простору. Крім того, в компетенції та завдання Центру входить організація дебатів, конференцій і симпозіумів у рамках вищезазначених тем, а також організаційна підтримка інших відділень та факультетів, в їхній роботі і контактах з дослідницькими, а також академічними центрами пострадянського простору. Центр активно співпрацює і бере участь у різних проектах, які реалізуються спільно з іншими факультетами Варшавського Університету та зарубіжними партнерами.

Керівником Центру Досліджень Права Східної Європи і Центральної Азії факультету права і адміністрації Варшавського Університету є доктор Ярослав Турлуковский.
Контакт: j.turlukowski@wpia.uw.edu.pl

Співробітнки Центру: доктор Якуб Хованець, доктор Міхал Патрик Садловський, магістр Патрик Калиновський і магістр Марта Козак-Масьницка.

Інформація щодо реалізації проекту «Польське право на Сході – Мережа Шкіл Польського Права»

Проект «Польське право на Сході – Мережа Шкіл Польського Права» пропонує інноваційне і оригінальне рішення, спрямоване на поширення знаньна тему польського законодавства за кордоном. Цільова аудиторія проекту – це студенти з України та Білорусі. Проект отримав підтримку Міністра науки і освіти Польщі та фінансується в рамках програми «Діалог» на 2019-2021 рр.

ДО НАЙВАЖЛИВІШИХ ЦІЛІЕЙ ПРОЕКТУ ВХОДИТЬ:

1

Організація занять на базі вузів-партнерів, що включають в себе наступні питання: введення в вивчення польського права, право Європейського Союзу в контексті польського законодавства, конституційне право, цивільне право (загальна частина, право власності, правові відносини, спадкування, право інтелектуальної власності), судово – адміністративне право, податкове та митне право, господарське право, трудове право, медичне право, кримінальне право, адміністративне право, адміністративний процес, цивільний і кримінальний процеси. Заняття проводитимуть співробітники факультету права і адміністрації Варшавського Університету.

2

Багатопланове розширення напрямків освітньої програми університетів-партнерів.

3

Зміцнення співпраці між Варшавським Державним Університетом та університетами-партнерами, розробка довгострокових рішень в області міжнародного співробітництва з партнерськими вищими навчальними закладами в галузі досліджень та обмінів, а також їх міжнародного поширення та навчання.

4

Організація спільних міжнародних конференцій за участю співробітників і студентів/докторантів Варшавського Університету (не тільки факультету права і адміністрації), і співробітників, студентів/докторантів з вищих навчальних закладів-партнерів проекту, а також, за участю в даних конференціях представників бізнесу, представників місцевого самоврядування і дипломатів.

5

Організація дослідницьких стажувань та спільних дослідницьких заходів з університетами-партнерами на тему польського, українського та білоруського права.

6

Організація разових лекцій за участю професорського складу університетів-партнерів на базі Варшавського Університету і організація відповідних лекцій професорського складу Варшавського Університету в університетах – партнерах.

7

Видання спільних публікацій про результати досліджень польського, українського та білоруського права.

8

Популяризація Польщі, польської культури і польського права серед студентів з України і Білорусі.

9

Застосування зростаючих ринкових потреб в галузі знань польського права серед фіз.осіб, підприємців, представників органів місцевого самоврядування України та Білорусі.

10

Організація курсів, спрямованих на вивчення і підвищення рівня володіння польською мовою серед учасників Шкіл Польського Права.

11

Забезпечення високого предметного рівня занять і наданих матеріалів. Фіналізація проекту – це організація підсумккових іспитів або інші форми перевірки здобутих знань, а  також видача дипломів Школи Польського Права в усіх партнерських вищих навчальних закладах.

За підтримки Міністра Науки і Освіти і при фінансовій підтримці в рамках програми «Діалог» 2019-2021 р.р.